Matka Boża Żorska

Obraz Matki Boskiej Żorskiej znajduje się w kościele parafialnym p.w. św.Ap. Filipa i Jakuba w Żorach. Kult Matki Bożej w Żorach trwał od wieków, na długo przed pojawieniem się obrazu Matki Boskiej Żorskiej. W parafii powstawały wspólnoty maryjne, ołtarze ku czci Matki, obrazy. Jak podają akta z 1697 roku Żory w średniowieczu posiadały ; Bractwa Kultu Maryjnego. Członkowie chcieli mieć własny ołtarz, zakupili roczny czynsz 10 marek z majątku w Golasowicach na ufundowanie ołtarza maryjnego. Przy ołtarzu co sobotę odprawiano nabożeństwo ku czci Najświętszej Marii Panny oraz mszę św. za zmarłych. Również, jak podają źródła historyczne, w kościele znajdowało się sporo obrazów poświęconych Matce Boże jm.in. Obraz Matki Boskiej Wniebowziętej, Matki Boskiej Różańcowej. Kościół posiadał 10 ołtarzy i mimo, że ołtarze były poświęcone różnym osobom to znajdowały się na nich obrazy i figurki Matki Bożej, która otoczona była wielką czcią.


W czasie, kiedy kościół został przejęty przez protestantów ludzie modlili się do niej nadal, a nawet tym gorliwiej.Z racji bardzo rozwiniętego i żywego kultu burmistrz Zygmunt Wacław Link wydał polecenie wybudowania kaplicy ku czci matki Boskiej Miłosiernej. Ukończono ją w marcu 1690. Była ona okrągłą budowlą, nakrytą kopułą, w środku której namalowano cztery sceny z życia Marii, mianowicie: zwiastowanie, nawiedzenie, wniebowzięcie i koronację. Zostały one namalowane przez sławnego wtenczas malarza sztalugowego i kościelnego Gajdę z Żor. Dla kaplicy został również ufundowany ołtarz ku czci Matki Bożej - jeśli to możliwe to w każda środę miała być w kaplicy odprawiana msza św. za burmistrza i jego rodzinę oraz odmawiana litania loretańska i modlitwa „ Sub tuum praesidium”. Dla kaplicy obok ołtarza został podarowany obraz Marii z Dzieciątkiem, właśnie ten znajdujący się do dziś w kościele farnym, nazywany obrazem Matki Bożej Miłosierdzia.

 

 

Więcej…
 
Papież: niech Jerozolima będzie miejscem modlitwy i pokoju

Po modlitwie Regina coeli, Papież przypomniał, że dzisiaj w Agrigento został beatyfikowany Rosario Angelo Livatino, męczennik za sprawiedliwość i wiarę. W swojej służbie dla społeczności jako uczciwy sędzia, który nigdy nie pozwolił się skorumpować, starał się nie sądzić, aby potępić, ale aby wyzwalać. „Jego praca zawsze stawiała go pod opieką Boga. Z tego powodu stał się świadkiem Ewangelii aż do heroicznej śmierci. Niech jego przykład będzie dla wszystkich, a zwłaszcza dla sędziów, zachętą do bycia lojalnymi obrońcami uczciwości i wolności” – powiedział Franciszek.


Ojciec Święty przywołał również bolesne wydarzenia ostatnich dni, m.in. wyraził swoje zaniepokojenie napięciami i gwałtownymi starciami w Kolumbii, które spowodowały ofiary śmiertelne i wielu rannych.

 

Więcej…
 
VI niedziela wielkanocna

Niedziela, 09 maja 2021 roku,


VI tydzień wielkanocny, Rok B


Dzisiejsze czytania słowa Bożego pozwalają nam głębiej wniknąć w zagadnienie godności człowieka ujmowanej w relacji do osoby Boga. Wzrusza nas postać rzymskiego setnika Korneliusza, jego delikatność i pokora. Padł on do nóg Piotrowi i oddał mu pokłon. To całkiem niezwykłe jak na wojskowego, a przy tym poganina. Ale Piotr też bardzo pięknie do niego przemówił. Bóg nie jest stronniczy, nie ma względów na osobę, w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi. To musiało podnieść na duchu Korneliusza. I tak rozpoczął się nowy rozdział w dziejach pierwotnego Kościoła – Kościoła powszechnego.

Więcej…
 
Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski – uroczystość

Sobota, 08 maja 2021 roku,


V tydzień wielkanocny, Rok B


Św. Stanisław biskup i męczennik zwany też Stanisławem ze Szczepanowa, zwycięzca pod mieczem.

Patrzymy na ważną postać w historii Kościoła i Polski. Nie chcę skupiać się na życiorysie świętego, bo mamy niewiele pewnych informacji. Urodził się prawdopodobnie około roku 1030. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. roku 1060. W roku 1070 został wybrany na biskupa Krakowa, ale konsekracja obyła się dopiero dwa lata później. Jego zasługą było wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej, o co prosił papieża w imieniu króla Bolesława Śmiałego. Dzięki temu raz na zawsze ustały pretensje metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi. Później popadł w konflikt z tymże królem i został zamordowany 11 kwietnia 1079 w kościele na Skałce. Tyle w miarę pewnych informacji o patronie Polski.

Więcej…
 
Papież pociesza i modli się za cierpiącą ludność Indii
„Przekazuję wszystkim mieszkańcom Indii wyrazy serdecznej solidarności i duchowej bliskości wraz z zapewnieniem o swoich modlitwach, aby Bóg obdarzył uzdrowieniem i pocieszeniem wszystkich dotkniętych pandemią” – napisał Papież Franciszek w telegramie skierowanym do kard. Oswalda Graciasa, arcybiskupa Bombaju i przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Indii.


Ojciec Święty kieruje swoje myśli przede wszystkim do chorych i ich rodzin, do tych, którzy się nimi opiekują, a zwłaszcza do osób, które opłakują stratę swoich bliskich. Zapewnia o swojej pamięci lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników szpitali, kierowców karetek pogotowia oraz tych, którzy niestrudzenie pracują, aby odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby swoich braci i sióstr. Z głęboką wdzięcznością przyzywa dla wszystkich Bożych darów wytrwałości, siły i pokoju.

 

Więcej…
 
Franciszek: pamiętajcie, co Maryja uczyniła dla naszej Ojczyzny

Pamiętajcie o tym wszystkim, co Maryja Panna uczyniła dla naszej Ojczyzny – prosi Papież argentyńskich biskupów w przededniu różańca o ustanie pandemii w tym kraju. W krótkim wideoprzesłaniu Franciszek zauważa, że ta wspólna modlitwa wszystkich biskupów zbiega się w czasie z rozpoczęciem w przyszłą sobotę 9-letnich przygotowań do 400-lecia sanktuarium w Lujan.

 

 

 

 

Więcej…
 
Pani z Nowego Sącza

Obraz nieznanego twórcy powstał prawdopodobnie w XVI w. i jest syntezą dwóch stylów, gotyckiego i renesansowego. „Skarb religijny i artystyczny” – tak określił go jeden z wybitnych znawców sztuki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Adam Bochnak. Uznał go za najpiękniejszy wizerunek Maryi na polskiej ziemi. Co więcej, poddał go dokładnej analizie i wysnuł wnioski odnośnie jego pochodzenia i stylu, które ogłosił drukiem. Obraz szczególny, wyjątkowy, niezwykle piękny zdobi ołtarz główny Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu.


Początki ikony ufundowanej prawdopodobnie przez Zofię Jordan z Zakliczyna datuje się na drugą połowę XVI w. Namalował ją techniką temperową na prostokątnej, półkoliście zwieńczonej desce lipowej o wymiarach 200×120 centymetrów nieznany malarz wywodzący się ze szkoły krakowskiej lub nowosądeckiej.

 

 

 

 

Więcej…
 
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba – święto

Czwartek, 06 maja 2021 roku,V tydzień wielkanocny, Rok B


Różne są drogi prowadzące do Boga. Niekiedy są to drogi kręte, pełne trudnych wydarzeń. Jednak ważne jest, aby w poszukiwaniu Boga nie poddawać się.

To, co pomaga w odnalezieniu Boga, to wiara. Przykład tego dają nam patronowie dnia dzisiejszego - święci Filip i Jakub. Ich drogi do poznania Jezusa były różne. Jak podają Ewangelie, św. Filip najpierw był uczniem Jana Chrzciciela. Pochodził z Betsaidy. Jezus powołał Filipa w dzień po powołaniu Szymona i Andrzeja. Więcej o tym świętym mówi nam Tradycja. Według niej, Filip głosił Dobrą Nowinę w Grecji. Zginął śmiercią męczeńską za czasów cesarza Domicjana.

 

Więcej…
 
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski – uroczystość

Poniedziałek, 03 maja 2021 roku,V tydzień wielkanocny, Rok B

 

 

Jesteśmy istotami empirycznymi, to znaczy, że nasze doświadczenie zmysłowe jest dla nas bardzo ważne, a nawet w wielu momentach naszego życia kluczowe. Już jako dzieci uczymy się poprzez doświadczanie otaczającego nas świata. Słyszymy głos naszych bliskich, widzimy ich twarze czujemy ciepło, dotyk. Nawet nasze stany i przeżycia niefizycznie również potrzebują doświadczeń empirycznych – zmysłowych. Miłość będziemy wyrażali poprzez konkretne gesty, słowa, drobne uczynki, które są znakami naszej miłości. Sytuacja wprost przeciwna będzie dotyczyła niechęci, w której to będziemy powstrzymywali się od bliskości, a nawet dawali do zrozumienia brak przyjemności z przebywania ze sobą. Jako ludzie potrzebujemy znaków i ich doświadczanie jest nam potrzebne do rozwoju. Znaki są dla nas potwierdzeniem czyjejś obecności, opieki, zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazaniem właściwej drogi czy zachowania.

 


Więcej…
 
V niedziela wielkanocna

Niedziela, 02 maja 2021 roku,


V tydzień wielkanocny, Rok B


Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15, 5)

Gdzie albo w kim tkwią nasze korzenie?


Więcej…
 
II niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Niedziela, 11 kwietnia 2021 roku, oktawa Wielkanocna, Rok B


W tym niepewnym, trudnym czasie Chrystus przychodzi ze swoim pokojem. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii trzykrotnie usłyszeliśmy słowa: Pokój wam! Chrystus mówi to nie tylko do zalęknionych uczniów, ale także do nas. Pragnie, by Jego pokój przeniknął serce każdego z nas, by zagościł w naszych rodzinach, w każdej sytuacji, którą przeżywamy.

Spotkanie ze Zmartwychwstałym powinno wnieść nową jakość w nasze życie, nie możemy żyć jak umarli. Pierwsze czytanie jest wezwaniem, byśmy jak apostołowie mogli z mocą świadczyć o zmartwychwstaniu Jezusa.

 

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 505