Wtorek czwartego tygodnia Adwentu

Wtorek, 24 grudnia 2019 roku


IV tydzień Adwentu, Rok AHymn Zachariasza „Benedictus”, jaki dziś usłyszeliśmy w Ewangelii, to pieśń człowieka, który będąc pełen zachwytu, pragnął wyrazić Bogu wdzięczność za dar wytęsknionego syna. Możemy sobie tylko próbować wyobrazić tę wielką radość i wdzięczność, jakie napełniły serce Zachariasza, motywując go, by trzymając swoje dziecko w ramionach, wyśpiewać Bogu swoje podziękowanie.

 

Więcej…
 
Poniedziałek czwartego tygodnia Adwentu

Poniedziałek, 23 grudnia 2019 roku

 

IV tydzień Adwentu, Rok A


Fragment Ewangelii opisujący narodziny Jana Chrzciciela jest potwierdzeniem, że Bóg spełnia swoje obietnice. Nie jest w tym połowiczny, ale hojnie daje swoje dary tym, którzy Go proszą. Elżbieta i Zachariasz prosili o wiele – o dar potomstwa – i wiele otrzymali w osobie Jana Chrzciciela, któremu Bóg powierzył tak wielkie zadania. Miał on przygotować Izraela na przyjście Mesjasza. Bóg cieszy się, jeśli człowiek prosi o wiele i następnie stara się otrzymane dary dobrze wykorzystać.

Więcej…
 
IV Niedziela Adwentu

Niedziela, 22 grudnia 2019 roku


IV tydzień Adwentu, Rok A


I wreszcie w tę czwartą niedzielę adwentowego oczekiwania będziemy mówić o samym sercu Mszy św., czyli liturgii eucharystycznej i komunii świętej. We Mszy św. przychodzi do naszego serca sam Chrystus, aby nas umocnić w naszej pielgrzymce życia. Przychodzi, aby umocnić naszą wiarę. Pamiętamy z Ewangelii, jak Jezus powiedział do Piotra: Piotrze modlę się za ciebie, aby nie ustała twoja wiara. W Piotrze był każdy z nas. Tak więc Jezus modli się za każdego z nas!

Więcej…
 
Sobota trzeciego tygodnia Adwentu

Sobota, 21 grudnia 2019 rokuIII tydzień Adwentu, Rok A


Człowiek w euforii krzyczy z radości albo śpiewa. Dlatego najwięcej piosenek opowiada o miłości, której nie można zatrzymać dla siebie, lecz trzeba ją wyśpiewać. Dzisiejsza liturgia słowa również pełna jest radości i miłości. Pierwsze czytanie (Pnp 2, 8-14) to wspaniała pieśń, która odwołuje się do radości wypływającej z ludzkiej miłości oblubieńczej, nie bojąc się porównania do niej miłości Bożej. Radość, że Pan jest blisko, że bliski jest czas połączenia z Nim, możemy porównać właśnie do radości narzeczonego czy narzeczonej, którzy niecierpliwie marzą o tym, by jak najprędzej znaleźć się w ramionach ukochanej czy ukochanego i wiedzą, że ta chwila już niedługo nastąpi. Więc choć dusza nasza oczekuje Pana, to już teraz raduje się w Nim nasze serce. Okrzyk i pieśń radości słyszymy również w Ewangelii. Z radości, że Zbawiciel jest tuż, tuż, Jan Chrzciciel, będąc jeszcze w łonie matki, aż podskoczył, a Elżbieta wyśpiewała hymn pochwalny.

Więcej…
 
Piątek trzeciego tygodnia Adwentu

Piątek, 20 grudnia 2019 roku


III tydzień Adwentu, Rok ACzasem niepozorne wydarzenia mogą wiele powiedzieć komuś, kto potrafi właściwie odczytać ich znaczenie. Ten, kto zna zwyczaje ptaków, potrafi przewidzieć np. zbliżający się deszcz i w porę się przed nim schronić. Jesteśmy jak kierowcy, którzy muszą umieć czytać znaki drogowe życia. Jeśli kierowca niewłaściwie zinterpretuje znak ostrzegający przed śliską nawierzchnią, ryzykuje, że nie dotrze do celu podróży, tylko rozbije się po drodze.

Więcej…
 
Czwartek trzeciego tygodnia Adwentu

Czwartek, 19 grudnia 2019 rokuIII tydzień Adwentu, Rok A


Arcybiskup Fulton John Sheen zaangażowany w telewizyjną ewangelizację Amerykanów podczas jednej z audycji stwierdził:


„Życie jest monotonne, jeśli nie ma celu ani sensu. Jeśli nie wiemy, dlaczego tu jesteśmy ani dokąd zmierzamy, codzienność przynosi nam mnóstwo rozczarowań. Kiedy nie mamy nadrzędnego celu, na ogół koncentrujemy się na ruchu. Zamiast dążyć do jakiegoś ideału, ciągle zmieniamy przedmiot naszych dążeń i nazywamy to postępem. Nie umiemy powiedzieć, dokąd tak spieszymy, ale niewątpliwie jesteśmy w drodze”.

 

Więcej…
 
Środa trzeciego tygodnia Adwentu

Środa, 18 grudnia 2019 roku
III tydzień Adwentu, Rok A


Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi... (Jr 23, 5). Te słowa proroka Jeremiasza zapowiadają nadejście Władcy, który będzie panował nad całą ludzkością w sprawiedliwy sposób, przypominając o odpowiedzialności wobec Bożego prawa. Czynienie prawa i sprawiedliwości przez przyszłego Króla jest wyrazem Jego mądrości. Owocem sprawiedliwych i mądrych rządów będzie zbawienie i bezpieczeństwo Judy i Izraela. Gwarantem sprawiedliwości przyszłego władcy jest sam Bóg. Świadczy o tym imię, które będzie mu nadane: Pan naszą sprawiedliwością (Jr 23, 6)

 

 

Więcej…
 
Wtorek trzeciego tygodnia Adwentu

Wtorek, 17 grudnia 2019 rokuIII tydzień Adwentu, Rok AOd dzisiaj (od dnia 17 grudnia) wchodzimy w bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Kościół, troszcząc się o należyte przygotowanie, wprowadził „oktawę” – osiem dni, które krok po kroku doprowadzą nas do 25 grudnia.

Więcej…
 
Poniedziałek trzeciego tygodnia Adwentu

Poniedziałek, 16 grudnia 2019 rokuIII tydzień Adwentu, Rok A


Dzisiejsze pierwsze czytanie to jedna z najstarszych zapowiedzi mesjańskich. Wróżbitę Balaama, poganina, wobec zgromadzonych synów Izraela ogarnął Duch Boży i zaczął on – wbrew intencjom króla Moabu – prorokować w imię Pana. Miał złorzeczyć Izraelitom, a tymczasem Bóg w swojej mądrości sprawił, iż ogłosił on wszem i wobec, że oczekiwany Mesjasz będzie pochodził z narodu żydowskiego. Nie stanie się to natychmiast, ale przyjdzie czas, że wzejdzie gwiazda z Jakuba i z Izraela podniesie się berło. Wielu Izraelitów powątpiewało w prawdziwość tych słów. Nie wierzyli w nadejście Gwiazdy z Jakuba. To proroctwo pomogło później trzem Mędrcom ze Wschodu spotkać się z nowo narodzonym Królem. Jakie zaskoczenie było w narodzie wybranym, kiedy rozbłysła Gwiazda z Jakuba nad Betlejem. Większość z nich zmarnowała szansę, jaką dała im Opatrzność Boża i nie uznali boskości Jezusa z Nazaretu. Izraelici wciąż czekają na Mesjasza. A przecież tą zapowiadaną przez Balaama Gwiazdą jest Jezus Chrystus.

Więcej…
 
III Niedziela Adwentu

Niedziela, 15 grudnia 2019 rokuIII tydzień Adwentu, Rok A


W tę kolejną adwentową niedzielę chciejmy się zatrzymać nad bardzo ważną częścią Mszy św. – nad liturgią słowa.

 

Więcej…
 
Sobota drugiego tygodnia Adwentu

Sobota, 14 grudnia 2019 rokuII tydzień Adwentu, Rok ABóg do nas przyszedł, jest obecny wśród nas. „Zamieszkał” z nami... A Słowo stało cię ciałem i zamieszkało między nami. Niedługo Święta Bożego Narodzenia nam o tym przypomną. Przygotowujemy się do nich.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 505