Litanie
Litania do Ducha Świętego PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
piątek, 01 lutego 2013 16:24

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami,

 

Więcej…
 
Litania do św. Faustyny PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
piątek, 01 lutego 2013 12:02

Kyrie eleison - Chryste eleison, Kyrie eleison.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo - módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami.
Święta Faustyno - módl się za nami.
Córo ubogiego polskiego ludu
Od dzieciństwa znana z pobożności
Od młodości kierowana Bożymi pouczeniami
Od pracy służącej wezwana na służbę samemu Chrystusowi

 

Więcej…
 
Litania do Chrystusa Króla PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
piątek, 01 lutego 2013 11:18

Kyrie elejson , Chryste elejson , Kyrie elejson .
Chryste usłysz nas , Chryste wysłuchaj nas .
Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami .
Synu Odkupicielu świata Boże , zmiłuj się nad nami .
Duchu Święty Boże , zmiłuj się nad nami .
Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami .

 

Chryste Królu , Boże z Boga , Światłości z Światłości , Przyjdź Królestwo Twoje !
Chryste Królu , Obrazie Boga niewidzialnego ,
Chryste Królu , w którym wszystkie rzeczy stworzone są ,
Chryste Królu , przez którego świat jest stworzony ,
Chryste Królu , z Dziewicy zrodzony ,

 

Więcej…
 
Litania do św. Franciszka z Asyżu PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
sobota, 12 stycznia 2013 13:05

Kyrie eleison.
Chryste eleison.
Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Św. Maryjo, Niepokalanie Poczęta, módl się nad nami.

Więcej…
 
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
poniedziałek, 12 listopada 2012 17:45

Kyrie, elejson.  Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas.  Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Więcej…
 
Litania biblijna PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
niedziela, 11 listopada 2012 19:59

Litania ta składa się z wezwań, jakimi określa Maryję Nowy Testament, oraz z obrazów zaczerpnię­tych ze Starego Testamentu, w których tradycja chrześcijańska dopatrywała się odniesień do Matki Pana.

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Nowa Ewo, której Syn zdeptał głowę pradawnego węża, módl się za nami.
Córko Abrahama, Dziewico, Córo Syjonu,
Dziewico mająca porodzić, którą Eliasz proroczo kontemplował w obłoku,

Więcej…
 
Litania do Maryi, Matki Kościoła PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
niedziela, 11 listopada 2012 19:43

Inspiracją do powstania tej litanii byt VIII roz­dział Konstytucji Lumen Gentium Soboru Waty­kańskiego II, ukazujący miejsce Dziewicy Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Boża Rodzicielko - módl się za nami.

 

Więcej…
 
Litania Loretańska PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
niedziela, 11 listopada 2012 15:35

Wśród litanii maryjnych, których rozkwit przy­padł zwłaszcza na wiek XV i XVI, na szczególną uwagę zasługuje litania odmawiana w sanktuarium w Loreto, zatwierdzona przez papieża Sykstusa V w 1587 roku. Składa się ona z wezwań nawiązują­cych do tradycji biblijnej i patrystycznej; w później­szych wiekach niektórzy papieże dodali nowe wezwa­nia, odpowiadające potrzebom czasu i teologii.

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,

Poprawiony: niedziela, 11 listopada 2012 18:25
Więcej…
 
Litania za zmarłych PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
sobota, 03 listopada 2012 19:42

Kyrie elejson.
Chryste elejson.
Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.

Poprawiony: sobota, 03 listopada 2012 20:21
Więcej…