Nieco o dobru i miłosiernej miłości Drukuj
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 14 marca 2016 09:00

Kochać nieprzyjaciół?


„Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”.

Żądasz, Panie, od nas doskonałości i radykalizmu w wypełnianiu Twych przykazań. Jakże trudno nam kochać nieprzyjaciół. Czy ja naprawdę gotów jestem pogodzić się z tym, że nad złymi i dobrymi jednakowo wschodzi Twoje słońce? Co mówi moje serce?

 

Skałka, sobota 3 marca 2007, Mt 5,43-48

 


Bóg jest wielki i miłosierny


„O Panie mój, Boże wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań”.

Bracie starożytny, Proroku Danielu! Nie mów do Boga: „wielki i straszliwy”. On jest wielki, ale pełen miłości i miłosierdzia!

 

Skałka, poniedziałek 5 marca 2007 r., Dn 9,4b-10

Wstyd i skrucha


„U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach”.

A u mnie jeszcze większy niż na twarzy - wstyd skrywany w sercu. Niechaj ten wstyd stanie się namiastką skruchy za moją niesprawiedliwość i nędzę.

 

Skałka, poniedziałek 5 marca 2007 r., Dn 9,4b-10

Nasze grzechy i Twoje Miłosierdzie


„Nie pamiętaj nam win przodków naszych, niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco, dla chwały Twojego imienia nas wyzwól i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię”.

Nie mielibyśmy najmniejszej szansy ukryć się przed Twoją Wszechmocą, gdyby nie Twoje Miłosierdzie. Im większa nasza słabość i nasze grzechy, tym większe okazujesz nam Miłosierdzie swoje.

 

Skałka, poniedziałek 5 marca 2007 r.,  Ps 79

Szukajcie dobra


„Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami”.

Będziesz z nami, Panie, nawet wtedy, gdy poszukując dobra będziemy błądzić po bezdrożach?

 

Skałka, poniedziałek 5 marca 2007 r., Am 5,14

Jaka będzie miara?


„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane;… Odmierzą wam, bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Oby jedyną miarą Boga wobec nas było Jego Miłosierdzie. Oby początkiem i kresem naszych życiowych dróg było nasze ułomne miłosierdzie, ułomne, ale zawsze, jako odblask Bożego Miłosierdzia.

 

Skałka, poniedziałek 5 marca 2007 r., Łk 6,36-38