Matka Boża Różańcowa Kórnicka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 03 października 2022 05:43

Obraz Matki Bożej to dzieło nieznanego artysty i nosi wyraźne cechy rzymskiego wizerunku Salus Populi Romani. Przedstawia Madonnę siedzącą na tronie, trzymającą na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus. Twarze obojga – bardzo ładne – są przesycone dobrocią. Jezus w lewej rączce trzyma księgę, a prawą wyciąga w geście błogosławieństwa. Maryja ubrana jest w bordową sukienkę i szaroniebieski maforion z gwiazdą na ramieniu i krzyżykiem na czole. Szata Jej Synka jest w tonacji złotożółtej z delikatnymi wzorami. Głowy obu postaci okalają złociste aureole. Obraz mógł powstać prawdopodobnie ok. 1600 r. i możliwe, że zasłynął łaskami już w 1627 r. , kiedy to zawiązano przy nim bractwo różańcowe.  Wisiał wtedy przy jednym z filarów kórnickiej kolegiaty.

Maryja na tutejszym wizerunku nazywana jest Matką Bożą Różańcową.

 

 

 

 

 


Potop szwedzki przyczynił się do zniszczenia oryginalnego wizerunku Matki Bożej. Kult jednak był tak silny, że szybko ufundowano kopię poprzedniego obrazu. Obecny pochodzi z lat 50. i 60. XVII w. Z tego czasu zachowały się także składane przy okazji otrzymywanych łask liczne wota. Najstarsze eksponowane w kościele datowane są na rok 1703,  starsze znajdują się w Muzeum Archidiecezjalnym.

Po gruntownym remoncie kościoła na początku XVIII w. przeprowadzonym dzięki Teofili Działyńskiej, powstała ufundowana przez nią kaplica zaadaptowana z dawnego mauzoleum ostatnich Górków, do której przeniesiono cudowny obraz, gdzie znajduje się on do dzisiaj w odrestaurowanym ostatnio ołtarzu.

O miłości do Matki Najświętszej świadczy także srebrna sukienka ufundowana w latach 70-80 XVII w. przez ród Działyńskich, oraz berło Matki Boskiej fundacji „Pobożnego Grzegorza z Pierzchna” z przełomu XVII i XVIII w.  Liczne wota także z wieków XX i XXI świadczą o zanoszonych intencjach i wdzięczności ludu za wysłuchane prośby i błagania.

Dekretem z dnia 1 listopada 1945r. kard. August Hlond postanowił, że za pobożne westchnienie „Matko Boża Różańcowa Kórnicka – módl się za nami” można zyskać 300 dni odpustu.

Pomimo upływu wieków dostrzec można ciągłość kultu, który wyraża się m.in: poprzez środowe nowenny, Mszę Świętą z procesją z obrazem w ostatnie soboty miesiąca (od kwietnia do października) oraz osobistą modlitwę wiernych, którzy każdego dnia zawierzają swoje sprawy orędownictwu Maryi.

W czasie jednego z Tygodni Maryjnych zebrane od wiernych świadectwa wskazują, że Matka Boża Różańcowa Kórnicka wyprasza szczególne łaski w sprawach trudnych i w wymiarze ludzkim beznadziejnych, tj. uzdrowienia z chorób nowotworowych, dar potomstwa, uzdrowienia dzieci w łonach matek, itd.

Cześć wobec Maryi początkowo miejscowa rozprzestrzenia się na teren naszej archidiecezji. Z inicjatywy sołtysów powiatu poznańskiego wizerunek Matki Bożej Różańcowej Kórnickiej został umieszczony na sztandarze, który co pół roku przekazywany jest do kolejnej gminy.

Maryja jest też patronką służb mundurowych.

Od 2000 r. w kościele na przełomie maja i czerwca odbywa się Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych ku czci Matki Bożej. Biorą w nim udział orkiestry z całej Polski, w tym zawsze obecny Oktet Jasnogórski.

Maryja w kopii swojego cudownego obrazu jest obecna podczas organizowanych przez parafię Spotkań Ewangelizacyjnych, w których uczestniczą osoby z całej Polski, stąd wizerunek staje się znany poza granicami archidiecezji.