Modlitwa i wytrwałość PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 16 lutego 2016 08:05

Modlitwa modlitw


Ojcze nasz – dobrze, że Ty jesteś naszym Ojcem, który jest miłością, który wypełniłeś niebo i ziemię, cały wszechświat, dla nas – miłością.

Który jesteś w niebie – dobrze, że jesteś w niebie i zachowujesz je dla nas, abyśmy tam dotarli i zanurzyli się w Twoich ramionach - niezmierzonej miłości.

 

Święć się Imię Twoje, które jest święte, po trzykroć święte, po nieskończoność święte, by nas wypełniło pełnią Twej miłości.

Przyjdź królestwo Twoje, które jest naszym celem i zadaniem, w którym nie zabraknie mieszkań dla nas, tu na ziemi - bezdomnych.

Bądź wola Twoja, bo nie nasza, ale tylko Twoja wola jest w stanie przemienić nasze serca i uczynić je na Twoje podobieństwo pięknymi i czystymi.

 

Jako w niebie tak i na ziemi, aby ziemia i niebo, jak w Twoim pierwotnym zamyśle stały się jednością, spojone Twoją miłością na wieki.

Chleba naszego powszedniego, który jest naszym pokarmem na każdy dzień, dla każdego i wszędzie.

Daj nam dzisiaj, aby nie zabrakło nam sił już nigdy, aby Twoja Boża moc stała się naszym umocnieniem zwłaszcza w chwilach słabości.

I odpuść nam nasze winy, bo jesteśmy grzeszni i nie poradzimy sobie sami z ułomnościami i naszą niemocą.

Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nawet tym, którzy nie chcą nam przebaczyć i odrzucają nasze gesty pojednania, przebaczenia i miłości.

I nie wódź nas na pokuszenie, aby nasze myśli, pragnienia i tęsknoty pozostały zawsze czyste, aby pokusy nie zniszczyły Twojego piękna i miłości w nas

Ale nas zbaw od złego i otwórz drogę w Twoje ramiona z przemienionymi sercami i pragnieniem życia w Tobie i z Tobą w Królestwie niebieskim na wieczność. Amen.

 

 

19 II 2013r.